• --
  • :
  • --
  • |
  • рокуНПП «Зачарований край» активно співпрацює у міжнародних природоохоронних заходах та реалізації екологічних програм і проектів.

Головним здобутком для парку «Зачарований край» є включення букових пралісів до попереднього списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО (на початку 2015 року Національним природним парком «Зачарований край» подано номінаційну заявку). 

На виконання доручення комітету в справах Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО Міжнародна Спілка Охорони Природи (МСОП) у жовтні 2016 року направила експерта Куміко Йонеда (Японія) до національного природного парку «Зачарований край» з метою обстеження номінованого об`єкту букових пралісів та старовікових лісів на їх відповідність вимогам Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Незалежний експерт МСОП IUCN Куміко Йонеда у червні 2017 року надасть відповідну оцінку лісостану НПП «Зачарований край», зокрема, букових пралісів та старовікових лісів, для прийняття рішення віднесення пропонованих об’єктів до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

НПП «Зачарований край» бере активну участь у проекті «Збереження Карпатських пралісів», впровадженого Українським товариством охорони птахів (партнер міжнародної природоохоронної асоціації BirdLife International ) за фінансової підтримки Франкфуртського зоологічного товариства (FZS, Німеччина). 

З 2014 року тісною та плідною є співпраця НПП «Зачарований край» з європейським партнером – провідною пан-європейською організацією дикої природи European Wilderness Society (Європейського товариства дикої природи). Одним із основних напрямків роботи товариства є проведення сертифікації дикої природи відповідно до Європейського Стандарту якості дикої природи та системи аудиту (European Wilderness Quality Standard and Audit System, EWQA). НПП «Зачарований край» першим в Україні отримав сертифікат Європейського стандарту якості дикої природи (2015 року). 

Вагомим підсумком роботи парку є гідна оцінка – «Підтримка Національного природного парку «Зачарований край». Технічний звіт» експерта SEC зі Швейцарії, консультанта зі сталого ведення лісового господарства Еріха Оберхольцера (2015 рік) за підсумками проведення навчального семінару згідно програми HUSKROUA. Цей робочий візит проводився у рамках Швейцарської програми SWISSCONTACT. 

З 2015 року втілюється проект «FOR SOC» – «Ліси для суспільства – ліси без бар`єрів» задля розвитку міжнародних партнерських відносин у лісовій галузі між українською та європейською сторонами. Національний природний парк «Зaчарований край» є партнером даного проекту. 

Плідними є заходи з відновлення оліготрофного сфагнового болота «Чорне Багно» – впродовж 2012-2014 років національний природний парк «Зачарований край» разом із Всесвітнім фондом природи WWF успішно реалізували проект з наближення водного режиму болота «Чорне багно» до природного. Розпорядженням Кабінету Міністрів України погоджено і подано на розгляд Секретаріату Рамсарської конвенції включити болото «Чорне багно» до «Списку водно-болотних угідь міжнародного значення», що формується у рамках Рамсарської конвенції. 

На сьогоднішній день національний парк «Зачарований край» бере участь у міжнародних переговорних процесах та співпраці в рамках багатосторонніх угод.