• --
  • :
  • --
  • |
  • рокуОсновними напрямами еколого-просвітницької діяльності НПП "Зачарований край" є:
 
організація та проведення навчально-пізнавальних екскурсій маркованими екологічними стежками і маршрутами;
співпраця з вітчизняними та міжнародними державними, громадськими організаціями природоохоронного та екологічного спрямування, навчальними закладами;
проведення уроків на екологічну тематику та підтримка діяльності екологічних гуртків у школах;
залучення шкільної молоді та дорослих різних соціальних категорій до проведення масових екологічних акцій, конкурсів, вікторин, круглих столів тощо;
видавнича діяльність: видання тематичних буклетів, плакатів, путівників, наборів листівок, дисків та ін.;
підготовка статей для друку в місцевій (районній, обласній) пресі, організація тематичних виступів по радіо і телебаченню;
створення музею природи та збір матеріалів для музейних експозицій;
формування на базі установи центру підготовки кадрів у сфері екологічної освітньо-виховної роботи.
 
Парк є центром організації екологічної освіти, виховання та підвищення рівня екологічної культури населення. В установі також проводиться робота з екологічного навчання, екскурсійної діяльності, екологічного туризму.