• --
  • :
  • --
  • |
  • рокуУ березні 2019 року болото «Чорне багно» отримало статус водно-болотного угіддя міжнародного значення Рамсарської конвенції та відповідний підтверджуючий сертифікат.
 
 ВБУ „Чорне Багно” – розташоване у центральній частині південного макросхилу Українських Карпат, у межах Національного природного парку «Зачарований Край». Уся територія угіддя належить до найбільшого за площею та глибиною торфових покладів (до 6 м) верхового болота в гірськокарпатському регіоні. Це - оліготрофне сфагнове болото Закарпаття є важливим елементом формування та підтримання гідрологічного балансу в Карпатському Єврорегіоні, який періодично страждає від впливу катастрофічних паводків, а також є осередками існування низки рідкісних видів рослин і рослинних угруповань, приурочених до такого типу боліт. Ця територія, як одна з найкраще збережених у високогір’ї Карпат є середовищем існування рідкісних видів квіткових і спорових (сфагнові мохи) рослин (3 види включені до міжнародного списку IUCN, 6 – до Червоної книги України. Важливими є для збереження болотної рослинності Карпат рідкісні угруповання осоково-сфагнових мохів, зокрема, асоціації Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici, Sphagno tenelli-Rhynchosporetum alba та інші, які належать до рідкісних оселищ Natura 2000 та Emerald, загалом 8 угруповань. 
 
 Незважаючи на малу площу – усього 15 га, ВБУ підтримує існування популяцій низки рідкісних і зникаючих видів тварин. Тут виявлене значне різноманіття жуків-плавунців (28 видів), турунів (8 видів) і стафілінів (5 видів). У межах ВБУ виявлені 5 видів комах, які внесені до Червоної книги України (2009) і один вид (Agabus clypealis), занесений у списки МСОП з категорією EN. ВБУ є оселищем для червонокнижних видів земноводних: тритона карпатського (Lissotriton  montadoni), саламандри плямистої (Salamandra salamandra), кумки жовточеревої (Bombina variegata). Тут також виявлено близько 20 видів ссавців, з яких п’ять включені до Червоної книги України (2009).
 
 На всій території ВБУ охорону здійснює служба лісової охорони Національного природного парку «Зачарований Край», а управління територією ВБУ, на підставі Проекту організації Національного природного парку «Зачарований Край», здійснює його адміністрація.