• --
  • :
  • --
  • |
  • рокуАрхів новин Пошук новин RSS


< Попередня новина

Водно-болотне угіддя НПП "Зачарований край"


 2 лютого 1971 року у м. Рамсар (Іран) була підписана Конвенція про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення. Дату її підписання, у 1997 році оголошено Всесвітнім днем водно-болотних угідь.
Водно-болотні угіддя (ВБУ) - ділянки рельєфу, що мають під собою рівень ґрунтових вод, які знаходяться поблизу або на поверхні землі, здатні протягом досить тривалого періоду щороку підтримувати життя водних рослин. До ВБУ належать всі болота земної кулі, одне з яких, верхове оліготрофне сфагнове болото – «Чорне багно», знаходиться у межах природно-заповідної території національного природного парку «Зачарований край».
 
 20 березня 2019 року болото "Чорне багно" отримало статус водно-болотного угіддя міжнародного значення (Рамсарська конвенція).
Болото – це біологічний об'єкт, екосистема, що включає комплекс рослин і їх залишків, які утворюють в умовах підвищеної вологості взаємозалежні співтовариства; вищий тип існування живих організмів, аналогічний коралових рифам, лісовим масивам і міським мегаполісам. У різних геоморфологічних умовах виділяють низинний, перехідний і верховий типи боліт, що відрізняються видовим складом.
 
 «Чорне багно» є найбільшим за розмірами верховим оліготрофним сфагновим болотом південного мегасхилу української частини Карпат. Розташоване на схилах гори Бужора (840 м н. р. м.), у верхів’ї р. Іршавка. Товщина шару торфу складає понад 6 м.
 
 Рослинний покрив болота представлений переважно пухівково-вересово-сфагновими угрупованнями зі сфагном гостролистим (дібровним). На болоті також зростають дуже рідкісні види раритетної фракції флори, занесені до Червоної книги України (2009 р.) (журавлина дрібноплода (Oxycoccus microcarpus), шейхцерія болотна (Scheuchzeria palustris), білоцвіт весняний (Leucojum vernum), пальчатокорінник травневий (Dactylorhiza majalis), осока малоквіткова (Carex pauciflora), схенус іржастий (Schoenus ferrugineus)) та Червоного списку видів Закарпатської області (андромеда багатолиста (Andromeda polifolia), верес звичайний (Calluna vulgaris), ринхоспора біла (Rhynchospora alba), ситник трилусковий (Juncus triglumis), валеріана цілолиста (Valeriana simplicifolia), фіалка відхилена (Viola declinata)). На болоті мешкає значна кількість видів комах, серед яких багато рідкісних та таких, що також занесені до Червоної Книги України ( мнемозина (Parnassius mnemosina), павиноочка (Aglia tau), анакс (Anax imperator).