• --
 • :
 • --
 • |
 • рокуНПП «Зачарований край» у своєму складі має такі структурні компоненти:
 
 • Відділ охорони території
 • Відділ лісового господарства та відтворення екосистем
 • Науковий відділ
 • Відділ обліку та звітності
 • Економічний сектор
 

 

Відділ охорони території

Організовує і планує проведення природоохоронних заходів, пов’язаних з охороною, відтворенням і використанням природних ресурсів. Проводить рейди по охороні території установи від браконьєрства, роз’яснювальну роботу з населенням, відвідувачами Парку щодо правил поведінки у лісі і відповідальності за порушення природоохоронного законодавства, забезпечує проведення заходів з протипожежної безпеки.
 
 
Відділ лісового господарства та відтворення екосистем

Здійснює загальне керівництво, організацію і проведення всіх технічних та виробничо-господарських заходів. Організовує і контролює виконання природоохоронних заходів, відпущення лісопродукції, забезпечення протипожежної профілактики.
 
 
Науковий відділ

Головним завданням відділу є робота над "Літописом природи" у якому подаються основні дані про календар природи, фізико-географічні умови, рослинний і тваринний світ, режими їх охорони, антропогенний вплив на природно-заповідну територію, а також, проведення актуальних природничих досліджень із залученням фахівців інших наукових установ. Працівники відділу працюють в наступних напрямках:
 
 • займаються природоохоронною агітацією в ЗМІ;
 • виконують плани науково-дослідних бюджетних робіт;
 • виконують роботи за госптемами та складають угоди про науково-творче співробітництво;
 • видають монографії, збірники, наукові статті;
 • розробляють природоохоронні рекомендації;
 • формують наукові фонди;
 • здійснюють заходи щодо відновлення порушених екотопів, біоценозів, популяцій диких тварин і рослин.
 

Відділ обліку та звітності

Організовує управління бухгалтерським обліком і звітністю, контролює порядок оформлення операцій документообліку, форми і порядок фінансових розрахунків. Веде розрахунки з дебіторами і кредиторами. Складає бухгалтерські баланси і звітність.
 
 

Економічний сектор

Організовує планування діяльності парку та джерел фінансування видатків по збереженню природно-заповідного фонду, контролює їх цільове використання. Забезпечує комплексний аналіз всіх видів діяльності НПП і своєчасну розробку заходів по ефективному використанню трудових і фінансових ресурсів, прискоренню темпів росту продуктивності праці, зниженню собівартості продукції.