• --
  • :
  • --
  • |
  • рокуРайон Вулканічних Карпат за умовами ґрунтоутворення дещо відрізняється від інших регіонів. Природну рослинність хребта Великий Діл, під якою проходив і проходить процес грунтоутворення на висотах до 400 м складає головним чином дуб скельний з домішкою бука і граба, вище 400-500 м переважають букові насадження.
 
Передгір’я складено в основі магматичними, переважно середніми породами Вигорлат Гутинського хребта, який входить до складу гірської буроземно-лісової зони. Причиною поширення бурих лісових грунтів серед буроземно-підзолистої зони у поясі передгір’я є окремі виходи тут на поверхню кристалічних утворень і вулканічних туфів. У нижчих передгірних поясах (175-275 м н.р.м) за материнські породи грунтів служать щебенюватий делювій магматичних порід, у тому числі й червоноколірні глини, щебенюватий і неглибокий елювій, що підстилається плитою цих же порід; делювій і елювій флішу, у тому числі місцями й вапняків.
 
Тераси річок, які перерізають передгір’я, складені щебенюватими піщаними і супіщаними породами. По днищах широких понижень залягає глинистий і суглинковий маловодопроникний делювій. Передгір’я сильно еродоване, має горбистий-увалистий і часто зсувний рельєф. Рівень підґрунтових вод після опадів піднімається до поверхні, чим обумовлюється оглеєність ґрунтів.
 
В умовах промивного й застійно-промивного водних режимів на малодренованому й переважно не щебенистому елювії-делювії флішу і магматичних порід утворилися буроземно-підзолисті ґрунти, на добре дренованих щебенюватих породах бурі лісові. На глинистому делювії балок залягають дернові глейові, а нашироких терасах річок – дернові опідзолені оглеєні ґрунти. Локально на болотах, у між гірських депресіях сформувалися болотні ґрунти торфово-болотних відмін (Природні багатства Закарпаття, 1987).
 
Ґрунти хребта Великий Діл формуються на продуктах вивітрювання вулканічних порід — андезито-базальтів, андезитів, рідше ліпаритів, дацитів, туфів. Відмінності у морфологічній будові ґрунтів зумовлені різницею ґрунтотворних підстилаючих порід між окремими ділянками. Незважаючи на це, всі ґрунти досліджуваного регіону належать до типу бурих лісових з усіма характерними для них ознаками.