• --
  • :
  • --
  • |
  • рокуНауково-дослідна робота на території НПП "Зачарований край" проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за змінами екосистем, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення та раціонального використання природних ресурсів і особливо цінних об’єктів Парку, відповідно до законів України "Про природно-заповідний фонд України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про науково-технічну інформацію", Положення про організацію наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.11.1998 №163, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.1998 за №852/3292, та Положення про наукову діяльність заповідників та національних природних парків України, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.08.2000 №103, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.2000 за № 548/4769 та інших вимог законодавства.
 
Основні напрями наукових досліджень на території Парку визначаються з урахуванням наукових програм, планів науково-дослідних робіт, які затверджуються НАН України та Мінприроди.
 
Координацію наукових досліджень в межах Парку здійснює науковий куратор – ДВНЗ Ужгородський національний університет, географічний факультет, кафедра лісівництва.
 
Парк, відповідно до покладених на нього завдань, проводить науково - дослідні роботи за напрямками:
  • інвентаризація об’єктів флори, фауни, мікобіоти, природних комплексів і окремих природних об’єктів на його території;
  • інвентаризація і картування рідкісних і зникаючих видів флори, фауни і мікобіоти, рослинних угруповань і природних середовищ, що потребують охорони, занесених до чинних в Україні міжнародних, національних і регіональних переліків;
  • дослідження та аналіз динаміки зміни природних комплексів та об’єктів, екосистем та клімату;
  • комплексні наукові дослідження з питань збереження унікальної та типової флори, фауни і мікобіоти, а також зникаючих та типових рослинних угруповань і природних середовищ Парку;
  • наукові дослідження на територіях, цінних у природоохоронному відношенні, з метою їх подальшого заповідання;
  • вивчення впливу антропогенного навантаження на природні комплекси.
Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень і спостережень за станом і змінами природних комплексів на території Парку є Літопис природи, який ведеться в установленому порядку за Програмою Літопису природи для заповідників та національних природних парків.
 
Окремі види наукових досліджень на території Парку можуть здійснюватися іншими науково-дослідними установами та організаціями на основі єдиних програм і планів науково-дослідних робіт чи спеціальних угод між цими установами та організаціями і адміністрацією Парку відповідно до законодавства.
 
Для вирішення складних наукових і науково-технічних проблем, основних питань планування, виконання, фінансування, кадрового і матеріально-технічного забезпечення установи, сприяння участі наукової та науково-технічної та природоохоронної громадськості в управлінні науковою, еколого-освітньою і науково-організаційною діяльністю НПП "Зачарований край", створена науково-технічна рада Парку, яку очолює директор.