• --
  • :
  • --
  • |
  • рокуАрхів новин Пошук новин RSS


< Попередня новина

Всесвітній день водно-болотних угідь


  2 лютого 1971 року у м. Рамсар (Іран) була підписана Конвенція про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення. Дату її підписання, у 1997 році оголошено Всесвітнім днем водно-болотних угідь.
 
   Водно-болотні угіддя (ВБУ) - ділянки рельєфу, що мають під собою рівень ґрунтових вод, які знаходяться поблизу або на поверхні землі, здатні протягом досить тривалого періоду щороку підтримувати життя водних рослин. До ВБУ належать всі болота земної кулі, одне з яких, верхове оліготрофне сфагнове болото – «Чорне багно», яке знаходиться у межах національного природного парку «Зачарований край».
 
  «Чорне багно» є найбільшим за розмірами верховим оліготрофним сфагновим болотом південного мегасхилу української частини Карпат. Розташоване на схилах гори Бужора (840 м н. р. м.), у верхів’ї р. Іршавка. Товщина шару торфу складає понад 6 м.
 
   На болоті зростають ряд рідкісних видів флори, занесених до Червоної книги України (2009 р.) (журавлина дрібноплода Oxycoccus microcarpus, шейхцерія болотна Scheuchzeria palustris, пальчатокорінник травневий Dactylorhiza majalis та ін., Червоного списку видів Закарпатської області (андромеда багатолиста Andromeda polifolia, верес звичайний Calluna vulgaris, ринхоспора біла Rhynchospora alba та ін..
 
   20 березня 2019 року болото "Чорне багно" отримало статус водно-болотного угіддя міжнародного значення Рамсарської конвенції.
   
   Рамсарська конвенція закликає звернути увагу на зростаючу кризу прісної води у всьому світі і наголошує на необхідності впровадження ефективних методів збереження і охорони прісних вод і належного доступу до чистої води, відповідального ставлення до природних ресурсів загалом і ВБУ зокрема.
 
   У квітні 2021 року ГО «Українське товариство охорони птахів» спільно з Німецьким союзом охорони природи (NABU Bundesverband) за фінансової підтримки VGP Foundation) розпочало проєкт @ «Відновлення Закарпатських торфовищ» на території «Чорного багна». Проєкт передбачає відновлення гідробалансу болота та зменшення впливу людини на флору та фауну. У червні 2021 року науковцями ДВНЗ «УжНУ» та інституту екології Карпат проведено обстеження території болота з метою впровадження заходів моніторингу біорізноманіття. В рамках цього проєкту побудовано кемпінг для відпочинку та оглядовий майданчик. Також передбачається розробка плану управління ВБУ «Чорне багно», проведення гідробіологічних та ботанічних досліджень, встановлення метеопосту та інформаційних стендів, відзняти відеофільм.
 
   НПП "Зачарований край" у своїй діяльності активно долучається і сприяє заходам збереження та охорони ВБУ і закликає громадськість також вносити свій вклад у природоохоронну справу.