• --
  • :
  • --
  • |
  • рокуАрхів новин Пошук новин RSS


< Попередня новина

НПП «Зачарований край» - 12 років діяльності!


 НПП «Зачарований край» (далі НПП) створений Указом Президента України № 343 від 21 травня 2009 року на площі 6101 га. Територія парку приурочена до центральної частини Вигорлат-Гутинської Вулканічної гряди, а саме – до хребта Великий Діл (південно-західні схили), який в адміністративному відношенні розташований у межах Хустського р-ну Закарпатської обл. НПП створено з метою збереження, відтворення та раціонального використання типових та унікальних природних комплексів Східних Карпат.
 
 Основними завданнями парку є: збереження цінних природних об’єктів; створення умов для організованого відпочинку, екскурсій та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах; проведення наукових робіт з вивчення природних комплексів; здійснення моніторингу та розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища; проведення еколого-освітньої та виховної роботи.
 
 Найбільш цінними і унікальними природними об'єктами парку є:
 
• геологічний заказник державного значення «Зачарована долина», площею 150 га (урочище «Смерековий Камінь»);
 
• гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення оліготрофне сфагнове болото «Чорне багно», площею 15,0 га, яке знаходиться на висоті 840 метрів над рівнем моря;
 
• букові праліси та старовікові ліси.
 
 Варто відзначити: 
 
 18. 11. 2016 у м. Страсбург (Франція) на 36-му засіданні Постійного комітету Бернської конвенції, НПП «Зачарований край» отримав офіційний статус території Смарагдової мережі Європи; 
 
 07 липня 2017 року на засіданні Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО прийнято історичне рішення про розширення чинного об’єкта ЮНЕСКО за рахунок 63 ділянок букових пралісів та старовікових лісів із 10-ти європейських країн. НПП «Зачарований край» представлений 2-ма ділянками (кластерами): Іршавкою (площа 93,97 га) та Великим ділом (площа 1164,16 га). При цьому в кластер Великий Діл увійшли також праліси ДП «Довжанське ЛМГ» (264,4 га), які погоджено на приєднання до парку;
 
 у березні 2019 року верхове оліготрофне сфагнове болото «Чорне багно» отримало статус водно-болотного угіддя міжнародного значення Рамсарської конвенції.
 
 Що стосується зміни меж НПП: у квітні 2019 року Указом Президента України від 11.04.2019 р. № 134 розширено (змінено межі) територію парку на 4350,4 гектара, що вилучаються в державного підприємства «Довжанське лісомисливське господарство» і надаються національному природному парку в постійне користування.
 
 Флора парку за попередніми дослідженнями нараховує: 255 видів рослин та грибів, з яких 29 – занесені до Червоної книги України, 38 – до Червоно списку видів флори Закарпаття.
 
 Фауна парку за попередніми дослідженнями нараховує: 318 видів тварин, з яких 63 занесені до Червоної книги України, 32 – до Червоно списку видів флори Закарпаття, 59 видів – додатки Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція, 1979 р.), 35 видів – додатки Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція, 1979 р.), 4 види – додатки CITES, Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення (Вашингтонська конвенція), 10 видів - Європейський червоний список тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі (1991), категорії охорони, 25 видів - МСОП (IUCN) або The World Conservation Union – Червона книга Міжнародного союзу охорони природи.
 
 За 12 років діяльності установи: видано 11 томів Літопису природи. Науковцями НПП для проведення лісівничих та ботанічних досліджень закладено: 14 пробних площ для моніторингу санітарного стану букових лісостанів, 5  постійних пробних площ (3 - лісівничі та 2 - ботанічні); 9  постійних пробних площ для моніторингу стану похідних ялинових насаджень та особливостей їх природного відновлення. При цьому 2 лісівничі (двосекційні) пробні площі закладені з метою апробації рубок переформування.
 
 Крім того науковці НПП щороку приймають участь у наукових заходах регіонального, державного і міжнародного рівня (конференціях, семінарах і т. п.), а результати досліджень публікуються у вітчизняних та міжнародних наукових фахових виданнях. 
 
 На території парку прокладено та промарковано 6 еколого-пізнавальних маршрутів, 2 з яких облаштовані вказівними знаками та інформаційними стендами.Парк також забезпечує організацію екологічної освітньо-виховної ліяльності цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність населення з метою формування екологічної свідомості та залучення його до збереження природної спадщини. Метою реалізації вище наведеного в установі діють 4 шкільні лісництва.